article

De koninklijke luchtvaart maatschappij KLM

De koninklijke luchtvaart maatschappij KLM

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM werd opgericht in 1919 door Albert Plesman. De oudste nog bestaande topics for a persuasive speech luchtvaartmaatschappij ter wereld werd opgericht door verschillende ondernemers, geldschieters en de overheid, die maarliefst 1,2 miljoen gulden investeerden in het nieuwe bedrijf. De KLM was van origine bedoeld als nieuwe verbinding achieved de Nederlandse koloniën maar de allereerste lijnvlucht was van Amsterdam naar Londen. Het bedrijf opereerde op een markt die nog door niemand anders bezet was. Een bedrijf can be internationaal te noemen als er personeel van het bedrijf gevestigd can be in twee of meer landen. KLM possessed in het allereerste get started al personeel nodig in hun bestemmingen, o.a. om onderhoud te doen aan de vliegtuigen. De toen al internationale luchtvaartmaatschappij vervoerde passagiers, vracht en content door de lucht over de hele wereld. Het bedrijf groeide door de jaren heen tot een internationale speler van formaat met de functie om Nederland bereikbaar te houden. Oxygen France ontstond in 1933 door een fusie van verscheidene Franse luchtvaartmaatschappijen. Tot voor kort hadden de bedrijven niets fulfilled elkaar, maar enkele jaren geleden kregen beide het moeilijker in de toen heersende marktomstandigheden. Dit leidde in 2004 tot fusie van de beide bedrijven tot de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het nieuwe bedrijf Atmosphere France – KLM wat zich nog steeds bezig houd achieved vervoer van passagiers, vracht en content heeft dus een korte geschiedenis.

AirFrance/KLM is normally een bedrijf wat mensen vervoert. Via de lucht is usually het bedrijf een zogenaamde traditionele internationale luchtvaartmaatschappij die hoge prijzen vraagt voor een hoge services. De groep waarin het bedrijf opereert echter bevat ook prijsvechters zoals Transavia.com, regionale luchtvaartmaatschappijen zoals Cityhopper, een gespecialiseerde vrachttak en kent verscheidene chartermogelijkheden binnen het geheel. Transavia.com creëert “human well-getting” door het vervoeren van personen van A naar B. Dit gebeurt met het zo goedkoop mogelijk aanbieden van vluchten. Het bedrijf doet ook andere dingen die fulfilled vliegen te maken hebben. Zo heeft het bedrijf eigen vliegscholen en uitgebreide onderhoudsvoorzieningen die ook gebruikt worden door andere bedrijven. Binnen enkele jaren verwacht het bedrijf ook personen te vervoeren via het grote netwerk van hogesnelheidstreinen wat ontstaan can be op het point in time.

Business to Client (B2C) wil zeggen dat particulieren gebruik kunnen maken van bepaalde diensten of producten van een bedrijf. De klanten van het bedrijf kunnen particuliere consumenten (B2C) zijn. Het is certainly mogelijk voor een persoon om achieved dit bedrijf van A naar B te gaan. De persoon kan dus gebruik maken van een dienst van het bedrijf, KLM opereert dus in ieder geval B2C.

Business to Organization (B2B) wil zeggen dat het bedrijf producten of diensten verleent aan andere bedrijven. Post bijvoorbeeld kan verstuurd worden via de KLM, deze optie is definitely in principe alleen voor bedrijven beschikbaar. Ook het eerder genoemde onderhoud aan vliegtuigen iets waar alleen andere bedrijven gebruik van kunnen maken. Uiteraard kunnen bedrijven, net als consumenten gebruik maken van het bedrijf als zijnde een vervoerder. Beide groepen kunnen bijvoorbeeld vracht of mensen verzenden. De KLM gebruikt dus beide strategiën.

Het bedrijf opereert internationaal en vliegt naar 243 bestemmingen in 106 landen over de hele wereld. Het bedrijf is certainly lid van de Skyteam alliantie. Dat wil zoveel zeggen als dat een groep luchtvaartmaatschappijen toenadering zoeken tot elkaar. Door het bijvoorbeeld delen van vliegtuigen op bepaalde trajecten kunnen de bedrijven gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De KLM heeft zelf al jaren een sterke band met North West Airlines uit Amerika. Doordat ze minder hoeven te concurreren kunnen ze een hogere winst behalen. Buiten hogere winsten is normally het AirFrance/KLM te doen om de grootste te zijn en te blijven. Niet alleen treinen zullen in beeld komen, ook door overnames van bijvoorbeeld Alitalia blijft het bedrijf groeien. Er zijn verscheidene factoren die duidelijk maken waarom er een internationale strategie gehandhaafd wordt. Allereerst is certainly er de markt issue: Er zijn namelijk klanten van uit de hele wereld die gebruik willen maken van de support van AirFrans/KLM. Verder opereert de concurrentie ook op internationaal niveau, als hier niet op ingespeeld zou worden dan zou er weinig van het bedrijf over kunnen blijven. Door how to write an analysis essay technologische veranderingen is het ook steeds simpeler om langere vluchten over grote afstanden te maken.

Elk bedrijf heeft een missie nodig, een visie die zij hebben voor hun bedrijf op de lange termijn. Een missie is certainly ook een hulpmiddel waardoor een bedrijf zich kan onderscheiden van haar concurrenten. Om deze missie te bereiken hebben ze doelen opgesteld. Doelen zijn dus de middelen om een missie te volbrengen. Dan can be er ook nog de strategie, een strategie bepaald hoe en op welke manier de doelen worden uitgevoerd zodat de organisatie haar missie kan uitvoeren.

KLM/Air flow France willen waardecreatie verkijgen door het vervoeren van mensen of goederen van A naar B. Zij willen zoveel mogelijk program beiden tegen aantrekkelijke prijzen. De holding Air flow France/KLM heeft een strategie die in een zin alles omvattend is normally: ” Één groep, twee luchtvaartmaatschappijen & 3 kernactiviteiten. Deze woorden betekenen dat zowel AirFrance als KLM hun eigen draai aan hun activiteiten geven, zolang deze maar binnen de belangen van de Weather France/KLM group blijven. Ze hebben dan ook hun eigen, en erkende, internationale identiteit. De 3 kernactiviteiten zijn vanzelfsprekend, passagiersvervoer, goederenvervoer en vliegtuigonderhoud. Als een onderdeel van hun strategie en als onderdeel van de fusie, hebben zij binnen de having hun vrachtvervoer volledig fulfilled elkaar ge├»ntegreerd. In deze tijd van kredietcrisis houdt onze retaining zich nog sterk, maar bepaalde onderdelen zoals vrachtverkeer dalen sterk. In het derde kwartaal vorig jaar daalde het vrachtvervoer alleen al fulfilled 12,6 %

Hun missie is normally winstgevende, maar tegelijk duurzame groei. De positioning is meegegaan fulfilled een mondiale ontwikkeling, zij erkennen ook het feit dat zij moeten over schakelen op duurzaam ondernemen. Hierdoor zullen zij, maatschappelijk gezien, een groter draagvlak krijgen, waardoor er meer omzet gerealiseerd wordt. Hun MVO beleid is usually gebaseerd op drij pijlers: People, Planet & Profit. De winst ( Profit ) is definitely de belangrijkste omdat deze noodzakelijk is usually voor de om te eerste twee te kunnen veroorloven. In Nederland wil KLM de winstgevende groei gebruiken om te eigen doelstellingen te volbrengen zowel als het bijdragen aan de economische & maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Een nieuw geopende lijn kan een grote economische impact hebben op een gebied.

De target binnen de strategie van KLMAirFrane ligt op differentiatie, dit vooral omdat als de focus op de kosten niet haalbaar is tegen concurrenten als EasyJet en RyanAir. Differentiatie komt wel vaker voor bij vliegtuigmaatschappijen, net iets anders hebben dan de concurrent waardoor de reizigers naar jou komen. Een van de onderdelen waar KLMAirfrance zich op stort is usually bereikbaarheid, vanaf de twee hubs ( Schiphol en Charles de Gaulle ) kunnen zij ruim 650 bestemmingen bereiken. Door deze diensten kiezen veel reizigers voor KLM. Nu weop het punt van een prijzenoorlog staan can be het een goede vraag of klm/airfrance zich niet moet gaan afvragen of ze afgaan op een included strategy, de midden weg tussen prijsvechter en onderscheidend vermogen.

In de loop der jaren hebben zij dus hun strategie omgegooid, als een soort eis van hun passagiers zowel als van de stakeholders. Duurzaam ondernemen is een missie die zeker in deze tijd gewaardeerd wordt. Doordat deze Holding de grootste vliegtuig groep in Europa is definitely en op mondiaal niveau ook in de best te vinden is usually, zetten ze hier een grote stap. Deze stap wordt huge en zeker ook door andere vliegtuigmaatschappijen overgenomen. Tegelijkertijd probeerd KLM binnen de belangen van de possessing te blijven en ervoor te zorgen dat zij de Nederlandse economie versterken fulfilled hun groei. Een winstegevende groei is normally zeker een goed doel, hierdoor kunnen zij de hogere kosten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betalen. Een onderscheid kan bijna niet in deze markt gemaakt worden, doordat de markt zoveel op elkaar lijkt. Duurzaam ondernemen wordt ook overgenomen door de concurrentie. De doelen passen goed bij de missie: winstgevende en duurzame groei ( MVO-beleid.). Door de winst zullen ze meer investeren in de duurzaamheid, waardoor het maatschappelijke draagvlak vergroot en de omzetverhoging gerealiseerd wordt. Veel dingen worden in een tijd van negatieve groei ( daling) uitgesteld, in deze recessie heeft de keeping maar besloten om een o.a. de aankoop van twee A380’s uit te stellen en andere onderdelen van de vlootvernieuwing moeten er ook aan geloven

Organisatiestructuur

Een organisatieschema, organogram of organigram is normally een unit van een organisatiestructuur van een onderneming. Er zijn een heel aantal manieren om het hiërarchische systeem weer te geven. De afdelingen en functies worden in zo’n figuur duidelijk.

Het onderstaande figuur can be een soort organigram.

Air France KLM heeft een target op drie onderdelen mensen, planeet en winst. Ze willen dat het personeel dat bij de Weather France KLM werkt langdurig in het arbeidsproces mee gaat. Dit zorgt ervoor dat Weather France KLM specifiek aandacht besteed aan flexibiliteit, mobiliteit, participatie en gezondheid van de medewerkers. Planeet omdat er harde cijfers naar buiten zijn gekomen dat de luchtvaartindustrie 2-3% van de CO2 uitstoot. Hierdoor is Air France KLM bezig achieved het onderzoeken of ze de vliegtuigen niet zuiniger kunnen laten vliegen. En als laatste punt willen ze een duurzame winst nastreven.

Strategieën volgens Porter:

 • Cost leadership staat voor het zo grotere efficiëntie te hebben en lagere kosten. Dit is dan ook een mechanistisch, omdat de mensen weinig zelf mogen bepalen alles is al huge gelegd volgens de regels. Er heerst dan ook een hiërarchie binnen het bedrijf. De kennis zit bij de hiërarchie dus boven aan bij de top. (Dit past goed bij de KLM/Surroundings France omdat ze daar ook naar zo een efficiënte manier van A naar B willen gaan. )
 • Differentiation staat voor het ontwikkelen van nieuwe dingen. Dit betekend dat er een grote variëteit van producten is usually. Hierbij earlier ook het beste de organische structuur omdat de mensen flexiebel moeten zijn en het bedrijf moet het personeel vertrouwen. (Dit past niet goed bij KLM/Air France het personeel mag niet bepalen van ik ga morgen dit doen of ik ga nieuwe ideeën ontwikkelen. )
 • Focus zo veel mogelijk concentrate op q item hierdoor krijg je een proces die constant is. Toch is definitely dit organisch omdat de mensen die er werken ook storingen moeten kunnen verhelpen( dit past ook niet zo goed bij KLM/Air France omdat ze zich niet op één merchandise willen richten bv. Het transporteren van goederen en het transporteren van mensen)

Technologie

 • Stuks of kleine orders (dit wel omdat ze graag verschillende vliegtuigen hebben die allemaal costum made moeten zijn. Ze moeten dezelfde indeling en bekleding hebben)
 • Massa productie(Nvt. Omdat er geen massa productie plaats vindt)
 • Continu procedure (Nvt. Er is certainly geen continu procedure)

Omgeving

 • Een bedrijf moet goed kijken in welke omgeving hij of zij gaat operen. Als hij de verkeerde keus tussen Mechanistic of Organic kan dat fatale gevolgen voor zijn bedrijf hebben. Je kunt bijvoorbeeld beter een mechanistic structure kiezen, binnen in een omgeving die stabiel is definitely waar de vraag regular can be. Maar als de omgeving niet stabiel is certainly kun je beter kiezen voor de Organic structure je moet namelijk kunnen inspringen op de juiste momenten.(KLM/Atmosphere France zou voor een Organic and natural framework gaan omdat de luchtvaart de laatste tijd veel concurrentie heeft gehad daarnaast heb je de belastingen die omhoog zijn gegooid. Dit komt neer op dat het niet meer zo stabiel is usually zoals het was.)

Grote en levensverwachting

 • Kleine bedrijven zijn vaak minder formeel en geeft het personeel de ruimte. Er term ook gecommuniceerd met elkaar door te vergaderen of rechtstreeks er zitten geen tussen personen tussen.(Nvt.)
 • Grote bedrijven hebben juist hiërarchie en het “gewone” personeel zullen de managers niet zien.( KLM/Air France is usually een groot bedrijf dus dit heeft invloed)

Bron:

 • Boddy, D. (2008). Administration an intro. Harlow: Pearson Education Limited

  (Boddy, 2008, p.116)

  http://www.klm.com/travel/csr_nl/csr.htm

Leave a Reply